Marketingcommunicatietalent spotten in 2020: zoek de generalist

En ineens zijn er voldoende talenten op de markt. Zeker in de media- en marketingcommunicatiesector. Welke talenten zijn gewild in 2020? Waar letten recruiters op? Na jaren van zoeken naar specialisten, geldt vanaf nu: zoek professionals die niet alleen specialist maar vooral ook generalist is (en liefst algemeen ontwikkeld).

Waar zoeken ‘we’ naar in 2020 en 2021?

• Generalisten
Echt, helemaal fantastisch als je goed thuis bent in één of twee social media-kanalen. Of in editing. Of in contentpublishing. Prachtig als je data-koning bent. Maar het is allemaal niet zoveel waard als je niet weet hoe jouw specialisme bijdraagt aan het bouwen van een merk. Zowel aan de kant van het merk als bij bureaus geldt dat de mensen in de marketingcommunicatieteams het merk echt moeten ademen. Ze moeten snappen wat wél en niet past bij het merk. Ze moeten weten wat een bijdrage levert aan de groei van het merk, ook (juist) op de lange termijn. Generalisten snappen de andere specialisten. Ze begrijpen wat elke schakel bijdraagt.

• Inhoud
Merken krijgen meer en meer diepgang. Noem het purpose. Noem het inhoud. Het verhaal achter het merk is belangrijker geworden. Maar wil je inhoud geven aan een merk, dan moet er wel inhoud zijn. Dan heb je mensen nodig die inhoudelijk zijn. Die de rol van een merk snappen. Die het verleden van een bedrijf en een merk kennen, die interesse hebben in het verhaal. Alleen maar in je silo zitten knutselen op jouw vakeilandje is niet meer genoeg. Marktonderzoek snappen. Lezen over de wereld om je heen. Je hebt het nodig als je een merk wil positioneren en vanuit die gekozen positie laten groeien.

• Algemene ontwikkeling
In het verlengde van het vorige punt: zorg voor meer algemene ontwikkeling. Het vieren van de oppervlakkigheid heeft ons vak geen goed gedaan. We zijn met onze merken onderdeel van de samenleving, deel van de geschiedenis. Tegelijkertijd spelen we een doorgaans bescheiden rol in het leven van mensen. Als we ons dan laten zien, laten we dan zorgen we dat we de wereld een beetje snappen. Lang verhaal kort: er is méér dan je vakspecialisme. Je bent een gesprekspartner. Je gaat over een merk. En je moet daar op een integere manier resultaten mee boeken. Zorg dus dat je jezelf ontwikkelt, en niet alleen je vakmatige vaardigheden.

• Makers
Alles wat we, met al die inhoudelijke bagage, bedenken moet extreem goed uitgevoerd worden. Aan klantkant én aan bureaukant zal verder worden gebouwd aan een echte makerscultuur. Die trend is al volop zichtbaar. Rapportjes schrijven en doorschuiven is niet voldoende. Je moet iets tot leven kunnen wekken. Daarvoor moet je wat kunnen. Werken in ons vakgebied is voor een belangrijk deel: iets maken. Die makerscultuur botst vaak met de corporate cultuur, die nog altijd dicteert dat je werkt met vaagtaal en gebruik maakt van clichébeelden. Echte makers gruwen daarvan. Dus ruim baan aan de makers.

• Snel en goed
Langzaam en duur? Of snel en goed? We zitten in een recessie. Dus zoeken ‘we’ mensen die én snel én goed zijn. Je moet goed werk leveren. En goed werk kost tijd om te maken. Toch zoeken we mensen die snel én goed zijn. Veel oefenen dus. Kijken hoe het slimmer kan.

• Productiviteit
Snel en goed zegt iets over de productiviteit. En daar is nog wel iets over te zeggen. Even naar het hele grote plaatje: economische groei draait om twee hoofdelementen. De groei van de bevolking kan zorgen voor groei. En productiviteitsgroei van werkenden draagt bij aan economische groei. Nederland groeit al jaren vooral dankzij de groei van de bevolking. Willen we duurzame welvaartsverbetering dan zullen we productiever moeten zijn. Ons vak staat wat dat betreft al jaren min of meer stil. Het lukt niet echt om betere resultaten te krijgen in minder uren of met minder budget. Dat zal toch moeten. Om misverstanden te voorkomen: productiviteitsverhoging is dus niet doorwerken tot negen uur ’s avonds. Juist niet. Meer en betere output in minder tijd, daar zoeken we naar.

• Empathisch
Snap je klant. Snap de eindklant. De consument. Snap de andere kant van de tafel. Het is lastig. In ons vakgebied is iedereen echt zo briljant en slim dat zijn eigen opvattingen over de wereld en over consumentengedrag wel goed móeten zijn. Dat is dus niet. Blijf je verdiepen in wat mensen écht vinden. Wat je doet, wat je bedenkt, wat je maakt, doe je omdat je inspeelt op een behoefte. De behoefte van de klant. Jouw persoonlijke visie op alles moet je dus leren wegdrukken. In modern Nederlands: kom eens uit je bubbel.
Een nieuwe fase in ons vak, een nieuwe periode voor recruiters. Succes aan iedereen. En feedback en compleet andere inzichten zijn natuurlijk altijd welkom.

Share

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.
Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.